Megaels tjänster

Belysning som sätter dina rum i nytt ljus.

Få hjälp med allt, eller välj den bit som passar dig


Elektriker som är specialister inom på belysning och ljusdesign, men också ett installationsföretag som löser installation av solpaneler eller projekterar elsystem inför nybyggnationer, ombyggnationer och stora renoveringsprojekt. Megael kan hjälpa till med alla bitar du behöver. Använd oss när du bygger upp ditt smarta hem eller vill optimera företagets energianvändning med hjälp av styr- och reglerteknik. Eller kontakta oss när du behöver byta en strömbrytare eller dimensionera din elanläggning; vi löser både stora och små uppdrag.